Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Badanie refrakcji

Rozróżniamy metody subiektywne i obiektywne. Do metod subiektywnych zaliczana jest metoda F.C. Dondersa, która polega na stopniowym zakładaniu przed badanym okiem coraz mocniejszych szkieł korekcyjnych. Szkło korekcyjne, przy którym pacjent osiąga najlepszą ostrość wzroku będzie szkłem korygującym tę wadę, a moc szkła będzie miarą refrakcji oka. Najczęściej stosowaną metodą obiektywna jest skiaskopia. Oparta jest ona na stwierdzeniu, że kierunek promieni wychodzących z oka zależy od stanu refrakcji.. Obiektywną metodą jest też refraktometria wykonywana przy pomocy urządzeń komputerowych, zwanych refraktometrami. Urządzenie to pozwala na określenie refrakcji oka i mocy szkieł potrzebnych do jego korekcji, z uwzględnieniem odległości szkła od oka i położenia przekroju głównego w przypadku astygmatyzmu. Wynik badania refraktometrem musi być zweryfikowany przez lekarza okulistę, nie tylko przez optyka. Metoda ta nadaje się do badania dzieci.
Komputer do badania ostrości wzroku, czyli autorefraktometr, jest dowodem na to, że era informatyki gości w optyce już od wielu lat. Zasada działania autorefraktometru polega na wpuszczeniu wiązki promieniowania podczerwonego do oka i analizie refleksów tej wiązki odbitych od jego struktur. Refleksy są przetwarzane przez procesor komputera, który generuje dane, mówiące nam o wadzie refrakcji (wadzie ostrości wzroku) jaką posiadamy. Badanie jest bardzo komfortowe: pacjent nie musi odpowiadać na żadne pytania i oszczędza czas, ponieważ badanie trwa ok. 1,5 minuty. Komputer znacznie ułatwia i przyspiesza korygowanie pacjenta, skracając czas całego badania.
Wynik z komputera jest punktem wyjścia do kolejnych procedur badania refrakcji, doprowadzających w rezultacie do prawidłowej korekcji wady wzroku.

Czy wadę wzroku można wyleczyć?

Niestety, nie. Większość występujących wad wzroku jest uwarunkowana genetycznie, zależy od wielkości i kształtu oka. Dlatego w okresie dojrzewania, okresie szybkiego wzrostu dziecka obserwujemy największe zmiany również w obrębie gałki ocznej. Wzrost gałki ocznej w tym okresie powoduje wzrost istniejącej lub rozwój krótkowzroczności (wydłużenie długości osiowej gałki o 1mm daje wadę wzroku wielkości ok. 2 dioptrii). Nadwzroczność, która jest spowodowana zbyt „krótką” gałką oczną  zmniejsza się w tym okresie. Wady wzroku możemy skorygować okularami, soczewkami kontaktowymi lub laserowym zabiegiem refrakcyjnym. W krótkowzroczności, zwłaszcza wysokiego stopnia zaleca się stosowanie odpowiedniej diety, przestrzeganie zasad higieny pracy wzrokowej (prawidłowe oświetlenie miejsc pracy, czytanie z odległości 30 cm, stosowanie przerw w pracy wzrokowej zwłaszcza przy monitorze komputera), a także zażywanie leków uszczelniających naczynia i poprawiających krążenie (Rutinoscorbin, Sadamina, Klarin, Trental}, leków biostymulujących (Biostymina, Fibs) oraz witamin, fosforu, żelaza.